Chi nhánh VPBank Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 19 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Thành Phố Hải Phòng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Ngô Quyền 7 địa điểm, Quận Lê Chân 4 địa điểm, Quận Kiến An 3 địa điểm, Huyện Thuỷ Nguyên 2 địa điểm, Quận Hồng Bàng 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VPBank Hải Phòng


 • Quận Ngô Quyền
 • TT SME HẢI PHÒNG

  31-33 Phạm Ngũ Lão,Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải phòng

 • Quận Lê Chân
 • PGD Trần Nguyên Hãn

  Số 170A đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • Quận Hải An
 • PGD Hải An

  Số 346 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • Huyện Thuỷ Nguyên
 • PGD Thủy Nguyên

  Số 26 (số mới 46) đường Đà Nẵng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • Quận Hồng Bàng
 • PGD Quang Trung

  Số 184 Quang Trung, Phường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • Quận Kiến An
 • PGD Kiến An

  Số 125 Trần Thành Ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • Quận Ngô Quyền
 • PGD Lạch Tray

  Số 276B Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • PGD Ngã Sáu

  Số 12 Đà Nẵng, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • Quận Lê Chân
 • PGD Lê Chân

  Số 230-232 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • Quận Ngô Quyền
 • Chi Nhánh HẢI PHÒNG

  Số 31-33 Phạm Ngũ Lão, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • Quận Lê Chân
 • QTK Trần Nguyên Hãn

  Số 119 phố Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân,thành phố Hải Phòng

 • Quận Kiến An
 • PGD Trường Chinh

  Số 173 Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 • Huyện Thuỷ Nguyên
 • PGD Thủy Nguyên

  Số 26 (số mới 46), đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Thành PhốHải Phòng

 • Quận Hồng Bàng
 • PGD Quang Trung

  Số 184 Quang Trung, phường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng

 • Quận Kiến An
 • PGD Kiến An

  Số 125 Trần Thành Ngọ, phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng

 • Quận Ngô Quyền
 • PGD Lạch Tray

  Số 276B Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 • PGD Ngã Sáu

  Số 12, đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 • Quận Lê Chân
 • PGD Lê Chân

  Số 230-232 Tô Hiệu, phường Trại Cau, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

 • Quận Ngô Quyền
 • CN HẢI PHÒNG

  Số 31-33 Phạm Ngũ Lão, phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng tại Hải Phòng