PGD Lê Chân ngân hàng VPBank

  • Địa chỉ: Số 230-232 Tô Hiệu, phường Trại Cau, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3955 905
  • Số điện thoại cũ: 031 3955 905 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0225 3955 905
  • Số Fax Cũ: 031 3955 905

Bản đồ đường đi đến PGD Lê Chân


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của PGD Lê Chân ngân hàng VPBank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác