VPBank Kiến An Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Kiến An.

Chi nhánh VPBank ở Kiến An Hải Phòng

VPBank PGD Trường Chinh
  • PGD Trường Chinh

    Số 173 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng

  • VPBank PGD Kiến An
    • PGD Kiến An

      Số 125 Trần Thành Ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng