VPBank Hải An Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải An.

Chi nhánh VPBank ở Hải An Hải Phòng

VPBank PGD Hải An
  • PGD Hải An

    Số 346 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng