Ngân hàng VPBank Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngô Quyền.

 • TT SME HẢI PHÒNG

  31-33 Phạm Ngũ Lão,Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải phòng

 • PGD Lạch Tray

  Số 276B Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • PGD Ngã Sáu

  Số 12 Đà Nẵng, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • Chi Nhánh HẢI PHÒNG

  Số 31-33 Phạm Ngũ Lão, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 • PGD Lạch Tray

  Số 276B Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 • PGD Ngã Sáu

  Số 12, đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 • CN HẢI PHÒNG

  Số 31-33 Phạm Ngũ Lão, phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng