VPBank Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuỷ Nguyên.

Chi nhánh VPBank ở Thuỷ Nguyên Hải Phòng

VPBank PGD Thủy Nguyên
  • PGD Thủy Nguyên

    Số 46 Đường Đà Nẵng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng