Ngân hàng VPBank Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.

  • PGD Quang Trung

    Số 184 Quang Trung, Phường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

  • PGD Quang Trung

    Số 184 Quang Trung, phường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng