VPBank Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.

Chi nhánh VPBank ở Hồng Bàng Hải Phòng

VPBank PGD Quang Trung
  • PGD Quang Trung

    Số 184 Quang Trung, Phường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng