Chi nhánh VPBank Bắc Ninh

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 3 địa điểm, Thị Xã Từ Sơn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch VPBank Bắc Ninh

Bắc Ninh
 • Chi Nhánh BẮC NINH

  Một Phần Tầng 1 Và Một Phần Tầng 2, Tòa Nhà Việt Long, Số 34, Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Từ Sơn
 • PGD Từ Sơn

  Số Nhà 317 Đường Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Yên Phong
 • PGD Yên Phong

  Thôn Ngô Nội, Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh
 • TT SME BẮC NINH

  Tòa Nhà Việt Long, Số 34 Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Từ Sơn
Bắc Ninh
 • CN Bắc Ninh

  Một Phần Tầng 1 Và Một Phần Tầng 2, Tòa Nhà Việt Long, Số 34, Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng tại Bắc Ninh