VPBank Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.

Chi nhánh VPBank ở Bắc Ninh Bắc Ninh

VPBank CN Bắc Ninh
 • CN Bắc Ninh

  Một Phần Tầng 1 Và Một Phần Tầng 2, Tòa Nhà Việt Long, Số 34, Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

 • VPBank TT SME BẮC NINH
  • TT SME BẮC NINH

   Tòa Nhà Việt Long, Số 34 Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

  • VPBank Chi Nhánh BẮC NINH
   • Chi Nhánh BẮC NINH

    Một Phần Tầng 1 Và Một Phần Tầng 2, Tòa Nhà Việt Long, Số 34, Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam