VPBank TT SME BẮC NINH

 • Địa chỉ: Tòa Nhà Việt Long, Số 34 Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 022 2389 3686
 • Số Fax: 022 2389 3222
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại TT SME BẮC NINH ngân hàng VPBank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến TT SME BẮC NINH

VPBank gần TT SME BẮC NINH