VPBank Từ Sơn Bắc Ninh

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Từ Sơn.

Chi nhánh VPBank ở Từ Sơn Bắc Ninh

VPBank PGD Từ Sơn- Bắc Ninh
  • PGD Từ Sơn- Bắc Ninh

    Số 317 Đường Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

  • VPBank PGD Từ Sơn
    • PGD Từ Sơn

      Số Nhà 317 Đường Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh