Ngân hàng VPBank Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Phúc Yên.

  • PGD Phúc Yên

    Số nhà 104, đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thị Xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

  • PGD Phúc Yên

    Số nhà 104 đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thị Xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc