VPBank Pleiku Gia Lai

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Pleiku.

Chi nhánh VPBank ở Pleiku Gia Lai

VPBank TT SME GIA LAI
 • TT SME GIA LAI

  Số 30 Trần Phú, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

 • VPBank CN Gia Lai
  • CN Gia Lai

   Số 30 Trần Phú, Phường Tây Sơn, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

  • VPBank Chi Nhánh GIA LAI
   • Chi Nhánh GIA LAI

    Số 30 Trần Phú, Phường Tây Sơn, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai