Chi nhánh VPBank Gia Lai

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VPBank Gia Lai


  • Thành Phố Pleiku
  • TT SME GIA LAI

    Số 30 Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

  • Chi Nhánh GIA LAI

    Số 30 Trần Phú, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

  • CN Gia Lai

    Số 30 Trần Phú, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng tại Gia Lai