VPBank TT SME BẮC GIANG

 • Địa chỉ: 303 Lê Lợi, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 020 4355 5565và02043555566
 • Số Fax: 020 4384 4222
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại TT SME BẮC GIANG ngân hàng VPBank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến TT SME BẮC GIANG

VPBank gần TT SME BẮC GIANG