VPBank Sầm Sơn Thanh Hóa

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Sầm Sơn.

Chi nhánh VPBank ở Sầm Sơn Thanh Hóa

VPBank PGD Sầm Sơn
  • PGD Sầm Sơn

    Số 47 Đường Nguyễn Du, Phường Trường Sơn, Thị Xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.