Ngân hàng VPBank Uông Bí Quảng Ninh

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Uông Bí.

Chi nhánh VPBank ở Uông Bí Quảng Ninh

VPBank PGD Uông Bí
  • PGD Uông Bí

    Số 496 Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh