VPBank Cẩm Phả Quảng Ninh

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Cẩm Phả.

Chi nhánh VPBank ở Cẩm Phả Quảng Ninh

VPBank PGD Cẩm Phả
  • PGD Cẩm Phả

    Số Nhà 308, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh