VPBank Bố Trạch Quảng Bình

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bố Trạch.

Chi nhánh VPBank ở Bố Trạch Quảng Bình

VPBank PGD Bố Trạch
  • PGD Bố Trạch

    Tk2, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình