VPBank Ba Đồn Quảng Bình

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Ba Đồn.

Chi nhánh VPBank ở Ba Đồn Quảng Bình

VPBank PGD Ba Đồn
  • PGD Ba Đồn

    Số 187 Quang Trung, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình