VPBank Ý Yên Nam Định

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ý Yên.

Chi nhánh VPBank ở Ý Yên Nam Định

VPBank PGD Ý Yên
  • PGD Ý Yên

    Đường 57A, Thị Trấn Lâm, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định