VPBank Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Hồng Lĩnh.

Chi nhánh VPBank ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

VPBank PGD Hồng Lĩnh
  • PGD Hồng Lĩnh

    Số 101 Đường Trần Phú, Phường Nam Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh