Ngân hàng VPBank Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.

 • PGD Hàm Nghi

  102-104 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

 • PGD Điện Biên Phủ

  567 - Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

 • PGD Lê Duẩn

  234 - Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

 • PGD Hàm Nghi

  Số 102-104 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

 • PGD Điện biên Phủ

  567 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

 • PGD Lê Duẩn

  Số 234 Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng