Ngân hàng VPBank Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Sơn Trà.

  • PGD Sơn Trà

    1088 - Ngô Quyền, phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

  • PGD Sơn Trà

    Số 1088 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng