Ngân hàng VPBank Châu Đốc An Giang

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Châu Đốc.

Chi nhánh VPBank ở Châu Đốc An Giang

VPBank VPBank Châu Đốc
  • VPBank Châu Đốc

    62- 64 Nguyễn Văn Thoại, Phường Châu Phú A, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

  • VPBank PGD Châu Đốc
    • PGD Châu Đốc

      62- 64 Nguyễn Văn Thoại, Phường Châu Phú A, Thị Xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang