Chi nhánh VPBank Thái Nguyên

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 5 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VPBank Thái Nguyên


 • Thành Phố Thái Nguyên
 • TT SME THÁI NGUYÊN

  Số 631 Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

 • PGD Gang Thép

  Số 542-544, đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên,Việt Nam

 • Chi Nhánh Thái Nguyên

  Số 631, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

 • PGD Gang Thép

  Số 542-544 đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 • CN Thái Nguyên

  Số 590 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng tại Thái Nguyên