VPBank PGD Cửa Đông

 • Địa chỉ: Số 99 Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Nghệ An
 • Số điện thoại: 023 8352 9555
 • Số Fax: 023 8352 9557
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi Nhánh Nghệ An

Các dịch vụ tại PGD Cửa Đông ngân hàng VPBank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Cửa Đông

VPBank gần PGD Cửa Đông