Chi nhánh VPBank Kiên Giang

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Kiên Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Rạch Giá 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VPBank Kiên Giang


  • Thành Phố Rạch Giá
  • TT SME KIÊN GIANG

    Số 4 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

  • Chi Nhánh KIÊN GIANG

    Số 4 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

  • CN Kiên Giang

    Số 4 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng tại Kiên Giang