VPBank PGD Chợ Lớn

 • Địa chỉ: Số 54 Trần Bình Và 57 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, Thành Phố Hcm
 • Số điện thoại: 028 3854 7048
 • Số Fax: 028 3854 7077
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Sài Gòn

Các dịch vụ tại PGD Chợ Lớn ngân hàng VPBank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Chợ Lớn

VPBank gần PGD Chợ Lớn