VPBank CN Quận 2

 • Địa chỉ: Số 278 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3740 8567
 • Số Fax: 028 3740 8569
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại CN Quận 2 ngân hàng VPBank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến CN Quận 2

Chi nhánh VPBank gần CN Quận 2