Ngân hàng VPBank PGD Hải Châu

  • Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu,thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3538 878
  • Số Fax: 0236 3538 879
Hiển thị bản đồ đến PGD Hải Châu

Bản đồ đường đi đến PGD Hải Châu


Các chi nhánh khác