VPBank PGD Lái Thiêu

 • Địa chỉ: 68 A Đường Nguyễn Văn Tiết, Tổ 7 Khu Phố Đông Tư , Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 • Số điện thoại: 027 4366 2486
 • Số Fax: 027 4354 8666
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi Nhánh BÌNH DƯƠNG

Các dịch vụ tại PGD Lái Thiêu ngân hàng VPBank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Lái Thiêu

VPBank gần PGD Lái Thiêu